KIRKENS GRUNDLAG

Herning Frikirke er en pinsekirke og derfor har vi teologisk og relationelt rødder i Pinsekirkerne i Danmark.
Herning Frikirke er en del af Mosaik – et netværk af evangelikale – pentakostale kirker.
Strukturelt er vi en selvstændig kirke med ansvar for vores egen drift og visioner og formål.
Vi efterstræber et bredt samarbejde med kristne kirker i både Danmark og internationalt.
Herning Frikirke er medlem af FrikirkeNet – et netvær af danske frikirker.

LIVSGLÆDE

Glæde kommer når vi sætter Gud i centrum i stedet for os selv. Vi er en kirke hvor glæden i troen bærer os i både dybe kriser og på gode dage.

FÆLLESSKAB

Vores fællesskab bygger på relationer mellem alle typer mennesker. Her er alle lige om du er hjemløs eller direktør.

GØR NOGET FOR ANDRE

Vi tror på glæden ved at sætte andre højere end sig selv og gøre noget for andre. Både i kirken men også i vores hverdag og vores by.

ELSK GUD, ELSK MENNESKER, GØR NOGET!

Vi bygger vores kirke i Herning på et ønske om at praktisere Guds kærlighed i vores fællesskab og i forhold til vores by.
Vi tror at kærlighed er noget man praktiserer og ikke kun taler om.
Vi tror at et moderne, autentisk liv leves bedst med åndelige værdier og en tro på Gud som ressource.
Vi ønsker at formulere og leve dette ud på en aktuel og nærværende måde.
Vi har samlet vores mission i et kort slogan: “Elsk Gud, elsk mennesker, gør noget!” .

ELSK
GUD

ELSK
ANDRE

GØR NOGET